Ułatwienia dostępu

Patron szkoły

„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.”
z przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego

Marszałek Józef Piłsudski
1867 – 1935

Twórca niepodległego państwa polskiego. Wielki Polak, dla którego dobro Polski i jej obywateli było celem najwyższym w życiu. Od 10 listopada 2008r. szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i posiada sztandar, hymn szkoły. Chorążym pocztu sztandarowego jest mgr hm Wojciech Tatarczuk. Słowa hymnu szkolnego napisała uczennica Zuzanna Grzęda a muzykę skomponował nauczyciel Jacek Malinowski.

Uroczystość nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego