Ułatwienia dostępu

Stołówka

STOŁÓWKA SZKOLNA zaprasza na ciepłe obiady w formie dwudaniowych posiłków w godzinach: 10.30-14.00. Koszt dziennego posiłku dla ucznia w roku szkolnym 2023/2024 – 5,50 zł. Wpłat można dokonywać na konto: 39 1020 4724 0000 3302 0007 5085 lub u intendentki- Teresy Piekarskiej.

Opłata za obiady w CZERWCU 2024:
14 x 5,50 zł = 77 zł
Wpłata do 10.06.2024 r

Aktualny jadłospis

Informujemy, że brak zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole korzystającego ze stołówki skutkuje naliczeniem opłaty za obiad. Nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do godziny 8.00 do intendentki Teresy Piekarskiej tel. 502 655 126. W sytuacji, gdy z nieuzasadnionych przyczyn rodzic/ prawy opiekun nie wnosi terminowo opłaty za wydawane obiady, dziecko/uczeń zostaje wykreślony z listy korzystających ze stołówki.